رسالة, مارس 25 2000


 

رسالة, مارس 25 2000 [O]

فرزندان عزيزم! دعا كنيد و استفاده مفيد را از وقتهايتان ببريد زيرا اين زمان زمان فيض است. من با شما هستم و براي هر يك از شما نزد خدا شفاعت مي‌كند. براي اينكه قلبهاي شما به خدا و عشق او باز شود. فرزندان كوچكم بي‌وقفه دعا كنيد تا دعا براي شما شادي به همراه بياورد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`