رسالة, دسامبر 2 2004


 
فرزندان عزيزم! به شما نيازدارم. شما را ميخوانم و كمك مي‌خواهم . با خودتان آشتي كنيد با خدا. و با همسايه‌تان. و بعد به من كمك كنيد. بي‌ايمانان را تغيير دهيد. اشكها را از چشمان من پاك كنيد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`