رسالة, اُكتبر 2 2005

Other languages: English, Български, Italiano, Română, Tiếng Việt, زبان_فارسی

 
فرزندان عزيزم! مانند يك مادر به سوي شما آمده و فرزندم را كه آرامش و محبت است برايتان آورده‌ام. قلبهايتان را پاك كرده و فرزندم را بگيريد. آرامش حقيقت و شادي را به ديگران بدهيد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`