رسالة, اُكتبر 2 2010


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا ميخوانم به فروتني. فرزندانم. فروتني از خودگذشتگي است. قلبهاي شما فقط به همين نياز دارد. ممكن است صليب شما در زماني مبارزه در برابر گناه باشد و ممكن است در زماني صليب شما صبر و عشق زياد باشد عشقي كه به شما صبر را مي‌آموزد و به شما نشانه‌هايي از خداوند را مي‌شناساند تا زندگي شما با عشق و فروتني همراه شود تا حقيقت را به همه كساني كه در دورغ و تاريكي به دنبال آن هستند نمايان كند. فرزندانم. رسولان من كمك كنيد به من تا راه فرزندم را باز كنم. مجددا از شما ميخواهم كه براي شبانان كه در كنار آن‌ها من پيروز خواهم شد دعا كنيد. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`