رسالة, نوامبر 25 1988


 
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم به اينكه با خدا در دعا در ارتباط باشيد. خدا خودش را به شما داده است اما او مي‌خواهد شما براي پاسخ دادن به دعوت او با آزادي عمل كنيد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم در طي اين روزها بايد براي خودتان زماني پيدا كنيد زماني مخصوص براي دعا كه بتوانيد در آرامش و فروتني خداوند را ملاقات كنيد . خداوند خالق را . من با شما هستم و نزد خدا براي شما شفاعت مي‌كنم . در شب‌زنده داريهايتان ببينيد كه هر برخوردي در دعا همراه با شادي و تماس با خداوند است. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`