رسالة, دسامبر 25 1989


 
فرزندان عزيزم امروز شما را مادرانه بركت مي‌دهم و براي شما نزد خدا شفاعت مي‌كنم براي او كه هديه تبديل شدن قلبهايتان را به شما مي‌دهد. براي سالها شما را فرا خوانده‌ام و براي زندگي روحاني ساده عميقا تشويق كرده‌ام اما شما خيلي سرد هستيد. بنابراين فرزندان كوچكم با جديت بپذيريد و با پيغام‌ها زندگي كنيد تا روح شما غمگين نباشد زماني كه ديگر با شما نباشم و زماني كه ديگر هدايتتان نكنم مانند بچه هاي كه در قدم‌هاي اول او را كمك مي‌كنند. بنابراين فرزندانم هر روز پيغام‌ها را بخوانيد من آنها را تبديل به زندگي براي شما مي‌كنم. من شما را دوست دارم و اين دليلي است كه ميخوانمتان كه به راه نجات خدا بياييد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`