رسالة, سپتامبر 25 1991


 
فرزندان عزيزم! امروز بخصوص شما را دعوت ميكنم كه دعا كنيد و روزه بگيريد. اكنون شيطان مي‌خواهد به جهان صورت شرم‌آورش را نشان دهد و اينكه ميخواهد مردم را از طريق مرگ و گناه از راه به در كند. بنابراين فرزندان عزيزم به قلب معصوم من كمك كنيد كه بر اين دنياي گناه‌الود پيروز شود. از شما خواهش مي‌كنيد كه دعا كرده و قرباني دهيد براي نيت‌هاي من كه بتوانم با حضورم آنچه را كه مهم است نزد خدا ببرم. فراموش كنيد خواهش‌هايتان را فرزندان عزيزم و دعا كنيد براي آنچه خواست و اراده خداست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`