رسالة, آوريل 25 1992


 

رسالة, آوريل 25 1992 [O]

فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به دعا دعوت مي‌كنم تنها با دعا و روزه مي‌توانيد جنگ را متوقف كنيد. بنابراين فرزندان كوچك عزيزم دع كنيد و با زندگيتان شاهديني باشيد كه به من تعلق داريد زيرا شيطان مي‌خواهد روزهاي سختي بوجود آورد و روح‌هاي زيادي را از راه بدر كند. بنابراين شما را دعوت مي‌كنيد كه براي با خدا بودن تصميم گرفته و او شما را محافظت كرده و نشانتان مي‌دهد آنچه بايد انجام دهيد و راهي كه بايد برويد. من شما و همه كساني كه آري بگويند را دعوت مي‌كنم كه بتوانيم وسيله‌اي براي ايجاد صلح در دنياي آشفته باشيم. مجوگوريه يك نشانه است براي همه شما كه فرا خوانده شده‌ايد كه دعا كرده و با آرامشي كه خداوند به شما مي‌دهد زندگي كنيد. بنابراين فرزندان صداي مرا براي دعاي جدي بپذيريد و من با شما هستم و دردهاي شما دردهاي من نيز هست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`