رسالة, اُكتبر 25 1992


 
فرزندان عزيزم! شما را به دعا دعوت ميكنم اكنون كه شيطان قوي است و مي‌خواهد بسياري از جانها را تا جايي كه مي‌تواند به خاطر خودش از بين ببرد. دعا كنيد فرزندان عزيزم و بيشتر به من اعتماد كنيد زيرا من اينجا هستم كه به شما كمك كنم و به راهي كه به سوي زندگي جديد است هدايت كنم. بنابراين فرزندان عزيزم زماني كه با شما نباشم شما كلامي كه بهتان گفتم را به خاطر بياوريد. من شما را مي‌خوانم كه تغيير زندگيتان و شروع به تصميم گيري بري تبديل نه به معني كلمه بلكه در زندگي. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`