رسالة, نوامبر 25 1992


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را به دعا كردن دعوت ميكنم. باشد كه زندگي شما به طور كامل به دعا تبديل شود اما بدون دعاي عاشقانه اين غير ممكن است. بنابراين شما را مي‌خوانم كه عشق خداوند را در مرحله اول قرار دهيد. خالق زندگيتان كه شما قادر باشيد كه عشق خداوند را در هر انساني تشخيص دهيد همانگونه كه او شما را دوست دارد. فرزندان عزيزم، واقعيت اين است كه بودن من با شما پر فيض است. بنابراين بپذيريد و با پيغام‌هاي من به خوبي زندگي كنيد. من شما را دوست دارم و با شما هستم تا شما را در راه جديد زندگي و تبديل شدن راهنمايي كنم. بنابراين دعا كنيد فرزندان كوچكم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`