رسالة, دسامبر 25 1993


 
فرزندان عزيزم! امروز با شما شادهستم و همراه مسيح كوچكم مي‌خواهم شادي در قلبهاي شما بيايد. فرزندان كوچكم با پيغامي كه به شما مي‌دهم بركت مسيح فرزندم را مي‌دهم كه در هر قلبي آرامش سلطنت كند. من شما را دوست دارم فرزندان كوچكم و دعوتتان ميكنم كه با دعا به من نزديكتر شويد. شما صحبت ميكنيد و صحبت مي‌كنيد ولي دعا نمي‌كنيد. بنابراين فرزندان كوچكم تصميم به دعا بگيريد تنها از اين طريق شاد خواهيد شد و خداوند آنچه را طلب ميكنيد به شما مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`