رسالة, مارس 25 1996


 

رسالة, مارس 25 1996 [O]

فرزندان عزيزم! من شما را دعوت مي‌كنم كه خداوند را بالاتر از هر چيزي دوست بداريد. در اين زمان روح مصرف گرايي وجود دارد يكي از فراموشي‌ها معني عشق به ارزش‌هاي واقعي است. من شما را دوباره دعوت مي كنم فرزندان كوچكم كه خدا را در زندگيتان در مكان اول قرار دهيد. اجازه ندهيد كه شيطان از طريق چيزهاي مادي روي شما تأثير بگذارد. فرزندان كوچكم تصميم بگيريد براي خداوند كسي كه آزادي و عشق شماست. انتخاب كنيد زندگي را نه مرگ روحاني را فرزندان كوچكم و در اين زمان كه شما در رنج و مرگ مسيح تعمق مي‌كنيد شما را دعوت مي‌كنم به زندگي كه از طريق رستاخيز شكوفا شده است. و باشد كه زندگي شما امروز تازه شود از طريق تبديلي كه من شما را به زندگي ابدي هدايت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`