رسالة, ژوئيه 25 1996


 

رسالة, ژوئيه 25 1996 [O]

فرزندان عزيزم! امروز شمار را دعوت مي‌كنم كه هر روز تصميم بگيريد كه با خدا باشيد. فرزندان كوچكم شما بسيار در مورد خداوند صحبت مي‌كنيد اما زندگي شما شهادتي كمي مي‌دهد. بنابراين فرزندان كوچكم براي تبديل شدن تصميم بگيريد كه زندگي شما حقيقتي در نزد خداوند باشد كه درراه حقيت و زندگي شما در حضور خداوند زيبايي خدا به شما داده شود. فرزندان كوچكم شما را دعوت مي‌كنم كه تصميم به دعا بگيريد زيرا از طريق دعاهايتان شما قادر خواهيد بود كه با تبديل زندگي كنيد. هر يكاز شما در سادگي يك بچه به عشق پدر باز خواهيد شد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`