رسالة, سپتامبر 25 1996


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت مي‌كنم كه صليب‌هايتان را برداشته و به خاطر نيت‌هاي من تحمل كنيد. فرزندان كوچكم من مادر شما هستم و مي خواهم به شما كمك كنم تا شما طالب فيض خداوند باشيد. فرزندان كوچكم رنج‌هايتان را مانند هديه‌اي به خدا تقديم كرده و ‌انها به صورت گلي زيبا تبديل به شادي خواهد شد.اين دليلي است كه فرزندان كوچكم دعا كنيد كه شما بفهميد رنج‌هاي كه تبديل به شادي مي‌شوند از طريق صليب چيستند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`