رسالة, سپتامبر 25 1997


 
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه درك كنيد كه بدون عشق شما نمي‌توانيد درك كنيد كه خداوند بايد در مكان اول زندگي شما باشد. اين دليلي است فرزندان كوچكم كه شما را فرا مي‌خوانم كه محبت كنيد نه محبت بشري بلكه محبت الهي. در اين مسير زندگي شما بسيار زيبا خواهد شد. شما درك خواهيد كرد كه خداوند خودش به شما راه ساده‌اي براي عشق را خواهد داد. فرزندان كوچكم شما درك خواهيد كرد كه كلمات من كه در مورد عشق دعا دعا دعا است چيست و شما قادر به پذيرش آن خواهيد بود و عاشق خواهيد بود و كساني كه به شما بدي كنند را خواهيد بخشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`