رسالة, دسامبر 25 1997


 
فرزندان عزيزم! امروزنيز با شما شاد هستم و شما را به نيكويي مي‌خوانم مي‌خواهم كه به شما بياموزم كه بازتاب و حامل آرامش در قلبهايتان باشيد پس بگوييد من ميخواهم خدا را در مكان اول زندگي‌ام قرار دهم. در اين راه فرزندان كوچكم هر يك از شما پاك خواهيد بود. فرزندان كوچكم به همه بگوييد من نيكويي را براي شما مي‌خواهم و او با نيكويي پاسخ خواهد داد. فرزندان كوچكم نيكوييدر قلب هر كسي ساكن است .فرزندان كوچكم امشب من به شما نيكويي پسرم را مي‌دهم تا زندگي او شما را نجات دهد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم شاد باشيد و دستهايتان را به سوي مسيح كه تنها نيكويي است باز كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`