رسالة, ژوئيه 25 1998


 

رسالة, ژوئيه 25 1998 [O]

فرزندان عزيزم! امروز فرزندان كوچكم شما را دعوت مي‌كنم تا از طريق دعاهايتان با مسيح واز طريق تجربه شخصي دعا قادر به كشف زيبايي خداوند خالق باشيد. شما نمي‌توانيد صحبت كنيد يا شهادت دهيد درباره دعا اگر دعا نكنيد. اين دليلي است كه فرزندان كوچكم در سكوت قلبتان با مسيح باشيد و او شما را با عشق تغيير خواهد داد. اين فرزندان كوچكم زمان فيضي براي شماست. استفاده خوب را از اين لحظات براي تبديل شخصيتان بكنيد زيرا زماني كه خداوند را داشته باشيد همه چيز را داريد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`