Our Lady of Medjugorje Messages containing 'بدرخشد'

Total found: 2
فرزندان عزيزم! امروز نيز شمار را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان با عشقي زياد براي صليب بدرخشد و فراموش نكنيد كه با عشق او زندگي‌اش را به شما داد و شما را نجات داد. فرزندان كوچكم تعمق كرده و دعا كنيد كه قلبهاي شما به عشق خداوند باز شود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم مدت زيادي است كه با شما هستم و در اين مدت در مورد حضور خداوند و عشق بي‌اندازه او شما را آگاه كردم كه ميخواستم هر كدام از شما بدانيد. و شما فرزندانم؟ شما همچنان ناشنوا و نابينا مانده‌ايد و با نگاه به اطرافتان نمي‌خواهيد ببينيد كه جهان بدون پسر من به كدام سمت مي‌رود؟ شما او را انكار ميكنيد درحاليكه او سرچشمه همه فيض‌هاست. شما به من گوش ميكنيد وقتي با شما صحبت مي‌كنم ولي گوشهاي شما بسته است و مرا نمي‌شنويد. شما براي اينكه روح‌القدس در شما بدرخشد دعا نمي‌كنيد. فرزندانم غرور بر شما حكومت مي‌كند. من شما را در مورد فروتني آگاه كرده‌ام. فرزندان من به خاطر بياوريد كه تنها روح فروتن است كه با خلوص و زيبايي مي‌درخشد زيرا تنها اين روح ميتواند عشق به خداوند را بشناسد. تنها روح فروتن است كه به بهشت مي‌آيد زيرا فرزند من در آن است. بازهم متشكرم و از شما مي‌خواهم كه براي كساني كه فرزند من آنها را انتخاب كرده است دعا كنيد. آنها شبانان شما هستند.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`