Our Lady of Medjugorje Messages containing 'درخششي'

فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه امروز شما را فرا مي‌خوانم كه درخششي باشيد براي همه جان‌هايي كه در تاريكي كه از فراموشي عشق خداوند است سرگردانند. كه شما بايد بدرخشيد و روشنايي باشيد براي جذب اين جانها و اجازه ندهيد كه دروغي از دهانتان براي ساكت كردن وجدانتان بيرون ‌آيد. دقيق باشيد. من شما را با دستهاي مادرانه‌ام هدايت مي‌كنم . دستي براي عشق. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`