رسالة, دسامبر 25 2002


 
فرزندان عزيزم! اين لحظاتي پر فيض است اما همچنين لحظاتي پر از آزمايش براي آنهاي كه مايلند راه آرامش را دنبال كنند. زيرا فرزندان كوچكم دوباره شما را به دعا ، دعا دعا فرا مي‌خوانم نه با كلمات بلكه با قلب. با پيغامهايم زندگي كنيد و تبديل شويد. براي هداياي خدا جدي باشيد تا خدا به من اجازه دهد با شما باشم بخصوص امروز وقتي بازوهاي من مسيح كوچك پادشاه آرامش را حمل مي‌كند. من مي‌خواهم به شما آرامش بدهم. و شما حاملان آن در قلبهايتان باشد و به ديگران بدهيد تا آرامش خداوند در جهان سلطنت كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`