رسالة, سپتامبر 25 2003


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را مي‌خوانم كه به قلب من نزديك شويد. تنها در اين مسير شما هديه حضور من در ميانتان را درك خواهيد كرد. من مي‌خواهم فرزندان كوچكم شما را به سمت قلب فرزندم مسيح هدايت كنم اما شما مقاومت كرده و نمي‌خواهيد قلبهايتان را به دعا بازكنيد. دوباره فرزندان كوچكم شما را مي‌خوانم به اينكه ناشنوا نباشيد تا پيام مرا درك كنيد كه نجاتي براي شماست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`