رسالة, مارس 25 1997


 

رسالة, مارس 25 1997 [O]

فرزندان عزيزم! امروز به خصوص شما را دعوت مي‌كنم كه صليبتان را در دستهاي گرفته و در زخم‌هاي مسيح تعمق كنيد. بخواهيد كه مسيح زخمهايتان را شفا دهد هر كدام از شما فرزندان عزيزم در طي زندگيتان به خاطر ا گناهان شما يا گناهان والدينتان متحمل شده‌ايد. تنها در اينمسير فرزندانعزيزم خواهيد فهميد كه جهان نياز دارد كه از خداي خالق شفاي ايمان را بگيرد. با رنجهاي مسيح و مرگ آن روي صليب شما خواهيد فهميد كه تنها از طريق دعاهاي شما همچنين ميتوانيد رسولاني از ايمان باشيد در زمان سادگي و دعا شما با ايمان كه يك هديه الهي است زندگي مي‌كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`