رسالة, ژانويه 25 1998


 
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم كه دعا كنيد. تنها با دعا فرزندان كوچكم قلبها تغيير خواهد كرد و بهتر خواهد شد و بيشتر به كلمه خداوند حساس خواهد شد. فرزندان كوچكم اجازه ندهيد كه شيطان شما را از هم جدا كند و با شما اهدافش را انجام دهد. من شما را فرا مي‌خوانم به اينكه پاسخگو و مصمم باشيد براي اينكه هر روزه‌تان با دعا در خداوند تقديس شود. باشد كه عشاء رباني فرزندان كوچكم عادتي براي شما نباشد بلكه زندگي. با زندگي با عشاء‌رباني هر روز شما تقدس را احساس خواهيد كرد و شما در پاكي رشد خواهيد كرد. من به شما نزديك هستم و براي هر يك از شما نزد خدا شفاعت مي‌كنم تا او به شما قوت داده و قلبهايتان را تغيير دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`