Our Lady of Medjugorje Messages

فرزندان عزيزم با علاقه‌اي مادرانه من به قلبهاي شما نگاه مي‌كنم و در آن ها درد و رنج مي‌بينم. گذشته‌اي مجروح و با جستجويي بيشتر (پي در پي) من فرزندانم را مي‌بينم كه به دنبال شادزيستن هستند اما نمي‌دانند چگونه؟ وجودتان را به سوي پدر بازكنيد. اين راه خوشبختي است. راهي كه مايلم شما را هدايت كنم. پدر آسماني هرگز فرزندانش را تنها رها نمي‌كند. بخصوص در زمان درد و نااميدي. وقتي شما اين را درك كنيد و بپذيريد شادمان خواهيد شد. جستجوي شما پايان مي‌پذيرد. شما عشق مي‌ورزيد و نخواهيد ترسيد. زندگي شما با اميد و حقيقت در فرزند من خواهد بود. متشكرم. من از شما خواهش ميكنم كه براي كسانيكه پدرم آن‌ها را انتخاب كرده دعا كنيد. داوري نكنيد زيرا همه شما داوري خواهيد شد.
فرزندان عزيزم امروز نيز در دستهايم فرزندم مسيح را براي شما آورده‌ام تا آرامشش را به شما بدهد. دعا كنيد فرزندان كوچكم و شاهداني باشيد كه در هر قلبي هيچ بشري بلكه آرامش خداوند پيروز باشد. كه هيچ كس نمي‌تواند آن را خراب كند. اين آرامشي در قلب است كه خدا به كساني كه دوست مي‌دارد مي‌دهد. با تعميد شما همگي در مسير خاصي كه عشق ناميده مي‌شود قرار گرفته‌ايد بنابراين شاهداني باشيد و دعا كنيد كه دستهاي باز (گسترده من)در اين جهان عشق خداوند را هديه كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم. مانند يك مادر من با شما هستم كه با عشقم و دعايم و سرمشق‌هايم كمكتان كنم تا بذري باشيد براي آينده تا با رشدتان تبديل شويد به درختي پهناور كه شاخه‌هايش در همه جهان گسترده ‌شود. براي اينكه شما بذري باشيد براي آيندگان بذري از عشق پاكي و شفاعت ميكنم از پدر براي بخشش تمام گذشته شما تا به حال. فرزندانم تنها در قلب پاك و بدون گناه ميتوانيد وجودتان را بازكنيد و فقط با چشماني پاك و روشن ميتوانيد راهي را كه ميخواهم به شما نشان دهم ببينيد. وقتي شما از اين آگاه شويد ميتواند از عشق الهي كه مانند هديه‌اي به شما عطا ميشود آگاهي يابيد. و ميتوانيد آن را به ديگران هديه بدهيد و بذري براي عشق شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز مي‌خواهم به شما اميد و شادي ببخشم. هر چيزي در اطراف شما فرزندان كوچكم شما را به سمت چيزهاي دنيوي هدايت مي‌كند اما من مي‌خواهم شما را به سمت آرامش هدايت كنم كه در اين زمان شما بتوانيد به فرزند من نزديكتر شويد و او بتواند شما را به سمت عشقش و زندگي ابدي هدايت كند تا هر قلبي بتواند آن را بدست آورد. شما فرزندان كوچكم دعا كنيد تا شما در اين زمان فيض را براي جانهايتان دريافت كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم پدر شما را به حال خود رها نكرده است. عشق او بي‌اندازه است عشقي كه مرا به سوي شما آورده است. كه كمكتان كنم تا او را بهتر بشناسيد. بنابراين از طريق پسرم همه شما مي‌توانيد او را پدر صدا بزنيد با تمام قلبتان. شما مي‌توانيد يك نفر در خانواده الهي باشيد. اگرچه فرزندانم شما در اين جهان فقط براي خودتان نيستيد و من شما را در اينجا فقط براي خواسته‌هاي خودتان فرا نخوانده‌‌ام. كساني كه از پسرم پيروي مي‌كنند مانند برادر در مسيح مي‌انديشند خود را با ديگران مي‌دانند و فقط به فكر خويش نيستند. به همين علت من ميخواهم كه شما نوري از فرزندم باشيد. بسياري از مردم پدر را نمي‌شناسند و در تاريكي گناه و نااميدي و درد و تنهايي سرگردان هستند. شما مي‌توانيد راهي روشن باشيد و با زندگيتان مي‌توانيد عشق خدا را به آن‌ها نشان دهيد. من با شما هستم اگر شما قلبتان را بازكنيد. و شما را هدايت ميكنم. دوباره شما را فرامي‌خوانم. براي شبانانتان دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم به شما مي‌نگرم و در شما قلبهايتان را مي‌بينم كه شادي در آن نيست. امروز مي‌خواهم به شما شادي افزوده بدهم كه ميتواند شما را با عشق و عطوفت در آغوش بگيرد. دوستتان دارم و براي تبديل شما نزد پسرم بدون وقفه دعا مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز هم قلب مادرانه من شما را به دعا فرا ميخواند براي ارتباط شخصي با خداي پدر براي لذت از دعا در او . خداي پدر از شما دور نيست و براي شما ناشناخته نيست. او خودش را در پسر من به شما نشان داد و به شما زندگي در پسرم را داد. بنابراين فرزندانم در وسوسه‌ها نرويد كه ميخواهد شما را از خداي پدر جدا كند. دعا كنيد. بدون او براي داشتن خانواده و جامعه تلاش نكنيد. دعا كنيد. دعاكنيد كه قلب هاي شما لبريز شود با نيكويي‌هاي كه از طرف پسرم مي‌آيد كه نيكويي‌هايش حقيقي‌ است. تنها قلبهايي كه با خوبي پر مي‌شوند مي‌توانند خداي پدر را درك كنند و بپذيرند. من به هدايت شما ادامه مي‌دهم. مخصوصا از شما ميخواهم كه شبانان را داوري نكنيد. فرزندانم آيا شما فراموش كرده ايد كه خداي پدر آنها را خوانده است؟ دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم ! همه شما را ميخوانم براي اينكه شاهدان باشيد. شما كه عشق او را تجربه كرده‌ايد و هديه‌هاي او را دريافت كرده‌آيد. شاهداني باشيد كه با كلامتان و زندگي خود كه پر از شادي است مشوقي براي ايمان ديگران شويد. من با شما هستم و به طور مداوم براي شما نزد خدا شفاعت مي‌كنم تا همه شما در ايمان همراه با شادي در عشق الهي زندگي كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم با تمام قلبم و روحي پر از ايمان و عشق در پدر آسماني فرزندم را به شما مي‌دهم و باز هم او را به شما مي‌دهم . فرزندم براي شما در همه جهان آمده است تا تنها خداي حقيقي و عشق او را بشناسيد. او شما را هدايت ميكند در راه حقيقت و شما را برادرها و خواهرهاي يكديگر مي‌سازد فرزندانم.سرگردان نباشيد. قلبتان را قبل از حقيقت و اميد و عشق نبنديد. هر چيزي در اطراف شما در حال گذر است و هر چيزي سقوط ميكند فقط جلال خدا مي‌ماند. بنابراين هرچيزي را كه بين شما و خداوندتان فاصله مي‌اندازد رد كنيد. تنها به او عشق بورزيد زيرا او تنها خداي حقيقي است. من با شما هستم و با شما باقي مي‌مانم. من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم كه نمايندگان شايسته پسرم هستند و ميتوانند شما را با عشق در راه حقيقت هدايت كنند. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را ميخوانم به دعا و روزه براي خواسته‌هايم زيرا شيطان ميخواهد كه برنامه‌هاي مرا نابود كند كه از اينجا شروع شده و كل جهان را دعوت كرده‌است. بسياري پاسخ داده‌اند ولي هنوز بسياري هستند كه نميخواهند پيغام‌هاي مرا بشنوند و بپذيرند. بنابراين شما جواب آري بگوييد و قوي و مصمم باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`