Zoznam komentárov

Komentár k posolstvu 25. august 2007
Nech sa váš život stane odrazom božej dobroty
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. júl 2007
Nech modlitba bude pre vás ako vzduch, ktorý vdychujete
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. jún 2007
Otvorte sa tejto veľkej milosti
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. máj 2007
Hľadať Božiu vôľu
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. apríl 2007
Toto je milostivý čas, kým som s vami
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. marec 2007
Pôstom a zriekaním budete silnejší vo viere
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. február 2007
Otvorte srdce Božiemu Milosrdenstvu
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. január 2007
Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. december 2005
V náručí vám prinášam malého Ježiša Kráľa pokoja
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. november 2005
Modlím sa pred Bohom, aby vám daroval dar viery
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. október 2005
Som pre vás darom
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. september 2005
V láske vás pozývam
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. august 2005
Využite každú chvíľu
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. júl 2005
Vyplňme naše dni modlitbou
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. jún 2005
Apoštoli pokoja a lásky
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. máj 2005
Dosvedčujte moje posolstvá
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. apríl 2005
Obnovte modlitbu vo svojich rodinách
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. marec 2005
Milujte sa božou láskou
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. február 2005
Dajte Boha na prvé miesto
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. január 2005
Modlite sa za jednotu kresťanov
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. december 2004
Prinášam vám môjho Syna Ježiša
Ljubo Kurtović
Komentár k posolstvu 25. november 2004
Modlite sa za moje úmysly
Ljubo Kurtović
   
Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`