رسالة, اُكتبر 25 2005


 
فرزندان كوچكم! ايمان داشته باشيد و دعا كنيد و عشق بورزيد. و خداوند نزديك شما خواهد بود. او هديه فيض را كه از او طلب مي‌كنيد به شما خواهد داد. من هديه اي هستم براي شما زيرا روز به روز خداوند به من اجازه مي‌دهد كه با شما باشم و هر كدام از شما را با محبتي معصوم دوست داشته باشم. بنابراين فرزندان كوچكم در دعا و فروتني قلبهايتان را باز كنيد و شاهديني از حضور من باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`