Medjugorje WebSite - Aktualizace za rok 2009

2. leden 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, zatímco se veliká nebeská milost na vás snáší, vaše srdce zůstává tvrdé a bez odezvy. Proč, mi, děti moje, nedáte svoje srdce úplně? Já do nich chci jenom vložit mír a spásu – svého Syna. S mým Synem bude vaše duše obrácena k ušlechtilým cílům a nikdy se neztratíte. I v největší temnotě najdete cestu. Děti moje, rozhodněte se pro nový život se jménem mého Syna na rtech. Děkuji vám.
4. leden 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Marian Apparitions, Documentary
Apparitions of Virgin Mary
 • Includes the following videos:
  • 1. (Lourdes I) - 11 min
  • 2. (Lourdes II, Fatima I) - 11 min
  • 3. (Fatima II) - 11 min
  • 4. (Fatima III) - 9 min
  • 5. (Medjugorie) - 7 min
  • 6. (Kibeho) - 5 min
  • 7. (Guadalupe) - 8 min
  • 8. (Civitavecchia) - 11 min
10. leden 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana January 2009

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. January 2009

18. leden 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Ray Boltz Thank You

A beautiful song Thank you by Ray Boltz with video and lyrics.

25. leden 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! I dnes vás vyzývám k modlitbě. Ať vám je modlitba jako sémě, které vložíte do mého srdce, které já předám za vás mému Synu Ježíšovi za spásu vašich duší. Přeji si, dítka, aby se každý z vás zamiloval do věčného života, který je vaše budoucnost, a aby vám všechny pozemské věci byly pomocí, abyste se tak přiblížili Bohu Stvořiteli. Já jsem s vámi tak dlouho, protože jste na špatné cestě. Jenom s mojí pomocí, dítka, otevřete oči. Je mnoho těch, kteří žijíc moje poselství chápou, že jsou na cestě svatosti k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. leden 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Spirituality
Medjugorje Adoration

Adoration with Medjugorje monstrance.

31. leden 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Marian Apparitions / Autor: Steve
Time of Mercy

Pics from the main apparitions of the Virgin Mary in our day, Lourdes, Fatima, Medjugorje and a beautiful song called "Time of Mercy" by Paul Lisney. Also visit www.mirmedjugorje.org

2. únor 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti, mateřským srdcem vám chci dnes připomenout, spíše upozornit vás na nesmírnou Boží lásku a trpělivost, která z ní vychází. Váš Otec mne posílá a čeká. Čeká na vaše otevřená srdce připravená pro jeho skutky. Čeká na vaše srdce sjednocená v křesťanské lásce a milosrdenství v duchu mého Syna. Neztrácejte čas, děti, protože nejste jeho pány. Děkuji vám.
7. únor 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Ave Maria Celtic Woman

Celtic Woman 2005 Song: Ave Maria.
Singers: Chloë Agnew, Órla Fallon

14. únor 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví, Církevní pastýři
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Polski
Fr. Juan-Carlos Lisa

Otec Juan-Carlos LISA strávil v Medžugorji deset měsíců roku 2008. Bezprostředně před svým návratem do Argentiny poskytl pro Radiostanici Mir Medžugorje a pro Glasnik mira své svědectví.

14. únor 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Miracle Prayer by Fr. Peter Mary Rookey

Say the Miracle Prayer faithfully, no matter how you feel, when you come to the point where you sincerely mean each word, with all your heart something good spiritually will happen to you. You will experience Jesus, and he will change your whole life in a very special way.

28. únor 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Give us your peace

Give us your peace, give us your peace, in our hearts, o Lord!

Give us your peace, give us your peace, in our hearts, o Lord!

Stay in here, close to us, stay in here, close to us, and your peace shall reign!

25. únor 2009 , Aktualizováno 2. březen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto čase odříkání, modlitby a pokání vás znovu vybízím: Jděte, vyznejte svoje hříchy, aby milost otevřela vaše srdce a dovolte, aby vás ona měnila. Obracejte se, dítka, otevřte se Bohu i jeho plánu pro každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. březen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Jsem zde mezi vámi. Dívám se na vaše raněná a neklidná srdce. Ztratily jste se, děti moje. Vaše rány od hříchů jsou stále větší a větší a stále více vás vzdalují od pravé pravdy. Hledáte naděj a útěchu na špatných místech, a já vám nabízím upřímnou zbožnost, která se sytí láskou, obětí a pravdou. Já vám dávám svého Syna.
2. březen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Medžugorje v Církvi, Církevní pastýři, Interview
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano
Mons. Giovanni Battista Pichierri
Bruno Volpe hovořil s mons. Giovanni Battistou Pichierri, arcibiskupem Trani, Barletta, Bisceglie (titulární biskup Nazareta), který vysvětluje:

„Opatrnost Církve považuji za vhodnou a oprávněnou. Vizionáři nadále hovoří, proto je potřeba čekat. Ale jestli se do Medžugorje věřící scházejí v tak velikém počtu, rozhodně existuje nějaký pozitivní důvod”.

7. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana March 2009

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. March 2009

10. březen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Magyar
Paddy Kelly Testimony

Plný přepis živé promluvy Paddyho Kelly's v Medžugorje, 4. srpen 2008.

Nebojte se být svatými nového milénia, když se stanete tím čím jste, zapálíte celý svět! Přišel jsem sem, abych vám vyprávěl skutečný příběh mladého muže,v jehož srdci se ozvala tato slova, která svými důsledky změnila celý jeho život. Bylo to tehdy, když sám Bůh k němu promluvil ústy papeže Jana Pavla II. na Světovém dni mladých v Římě v roce 2000.

10. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Totus Tuus Production
Mirjana March 2009 Message

Video and music accompanying the message of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. March 2009

14. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Festival Mladifest
Paddy Kelly Beautiful
18. březen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. června 1981 do 25. prosinca 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. března. Tak tomu bylo po všechny uplynulé roky.
Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence u Modrého kříže na Podbrdu.
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se upřímně a dlouze zadívaly do svého srdce. Co v nich uvidíte? Kde je v nich můj Syn a touha následovat mne k Němu? Děti moje, ať tento čas odříkání je časem, kdy se zeptáte: co si osobně ode mě přeje můj Bůh? Co mám dělat? Modlete se, postěte, mějte srdce plné milosrdenství. Nezapomínejte na své pastýře. Modlete se, aby se neztratili, aby zůstali v mém Synu, aby tak byli dobrými pastýři svému stádu.
Panna Maria se podívala na všechny přítomné a pokračovala:
Znovu vám říkám: Kdybyste věděly, jak vás miluji, plakaly byste štěstím. Děkuji.
21. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages
Hail Mary Gentle Woman
25. březen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto jarním čase, kdy se vše probouzí ze zimního spánku, probuďte i vy své duše modlitbou, aby byly připravené přijmout světlo vzkříšeného Ježíše. Ať vás On, dítka, přiblíží svému srdci, abyste se tak stali otevřenými k věčnému životu. Prosím za vás a přimlouvám se před Nejvyšším za vaše upřímné obrácení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
24. březen 2009 , Aktualizováno 26. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana Birthday 2009

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 18. March 2009

28. březen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages
Return Mother
2. duben 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! V mých slovech je Boží láska. Děti moje, je to láska, která vás chce obrátit ke spravedlnosti a pravdě. Je to láska, která vás chce zachránit od omylů. A vy, děti moje? Vaše srdce zůstávají uzavřená, jsou tvrdá a neodpovídají na moje výzvy, neupřímná jsou. Mateřskou láskou za vás prosím, protože chci, abyste všichni byli vzkříšeni v mém Synu. Děkuji vám.
Panna Maria požehnala všem přítomným a též všechny předměty, které si přinesli k požehnání. Zjevení měla paní Mirjana Soldo v rodinném domě za přítomnosti rodiny, příbuzných a známých. Dům byl obklopen stovkami věřících a množství dalších poutníků bylo též u Modrého kříže, na úpatí kopce Zjevení.
4. duben 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages
Way Victory
12. duben 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages / Autor: Jerry Morin
Medjugorje Cross
18. duben 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština
International Youth Festival Mladifest 2009

Medžugorje, 1. - 6. 8. 2009.

„Cokoli vám řekne, učiňte!“ (J 2,5)

("Já vás, dítka, všechny chci odvést k Ježíšovi, protože On je vaše spása."Poselství z 25. června 1994 )

18. duben 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures / Autor: Totus Tuus Production
Medjugorje 2009
21. duben 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana April 2009

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. April 2009

25. duben 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám, abyste se modlily za mír a abyste o něm svědčily ve svých rodinách, aby se mír stal nejvyšším pokladem na této zemi bez míru. Já jsem vaše Královna míru a vaše matka. Chci vás vést cestou míru, který přichází jenom od Boha. Proto modlete se, modlete se, modlete se. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
1. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Queen Peace Kraljica Mira
2. květen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Už dlouho vám dávám svoje mateřské srdce a nabízím svého Syna. Vy mne odmítáte. Dovolujete, aby vás hřích stále více zachvacoval. Dovolujete, aby vás ovládal a ubíral vám soudnost. Moje ubohé děti, rozhlédněte se kolem sebe a dívejte se na znamení času. Což myslíte, že můžete být bez Božího požehnání? Nedovolte, aby vás temnota obklopila. Z hlouby srdce zavolejte mého Syna. Jeho jméno zahání i největší tmu. Já budu s vámi, jenom mne zavolejte: 'Tady jsme Matko, veď nás?' Děkuji vám.
Panna Maria byla velmi smutná. Řekla jen poselství a požehnala nás.
5. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana May 2009

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. May 2009

10. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Totus Tuus Production
Mirjana May 2009 Message

Video and music accompanying the message of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. May 2009

16. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
One bread one body

The Eucharist, the Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ John 6:54 Then Jesus said to them: Amen, amen I say unto you: Except you eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, you shall not have life in you. 55 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, hath everlasting life: and I will raise him up in the last day. song by John Michael Talbot.

24. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Wide screen, Song lyrics included, Festival Mladifest
Libera Sanctus

A beautiful video and music from a vocal group with angel voices Libera.

25. květen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! V tomto čase vás všechny vyzývám, abyste se modlily za příchod Ducha svatého na každé pokřtěné stvoření, aby vás Duch svatý všechny obnovil a vedl vás na cestu svědectví vaší víry, vás i všechny ty, kteří jsou daleko od Boha a jeho lásky. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před Nejvyšším. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
28. květen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Interview
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Polski
Sanja Pehar and Msgr. Leo Maasburg

V dubnu 2009, byl v Medžugorji mons. Leo Maasburg, národní ředitel Papežského misijního díla v Rakousku. Mnoho roků provázel Matku Terezu na cestách a při otevírání nových domů na různých kontinentech. Sestrám Matky Terezy vedl duchovní cvičení po celém světě.
Když Matka Tereza 1988 otevřela svoje první domy v Moskvě a v Arménii, o. Leo jim byl měsíce duchovním vůdcem a tím i první „oficiální“ katolický kněz v tehdejším Sovětském Svazu. Potom, spolu s jedním velkým italským podnikatelem, vytvořil největší katolickou rozhlasovou rodinu - Rádio Maria – která je dnes rozšířená na všech kontinentech.

V rámci beatifikačního procesu Matky Terezy, byl jediným členem pracovní skupiny, který nepatří do komunity Matky Terezy.

28. květen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Charity / Autor: Angelina
Mother Teresa of Calcutta
1. červen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: Čeština, Hrvatski
Testimony Tadej Strihovec

Mladý františkán z farnosti sv. Ante v Ljubljaně, fra Tadej Strihovec přijel na konci května na pouť do Medžugorje. Na pouti s ním byli i chlapci ministranti, kteří před zahájením mešní slavnosti v slovinštině rozdávali věřícím vytištěné modlitby a písně, aby účast na mši svaté byla úplnější.

1. červen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Song lyrics included
Veni Creator Spiritus
2. červen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Moje láska žádá vaši úplnou a bezpodmínečnou lásku, která vás nenechá stejné, ale bude vás měnit a učit důvěře v mého Syna. Děti moje, svojí láskou vás já zachraňuji a dělám vás pravými svědky dobroty mého Syna. Proto, děti moje, nebojte se dosvědčovat lásku ve jménu mého Syna. Děkuji vám.
Panna Maria nebyla smutná. Požehnala vše a zanechala po sobě symbol zářícího kříže na jehož patě viděla Mirjana Srdce korunované trním.
5. červen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana June 2009

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. June 2009

6. červen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Visionaries, Testimonies / Autor: Vittorio, Bologna
Vicka Pilgrims May 2009
13. červen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Purest Virgin Mary

Tender scenes from the life of Mary, mother of Jesus Christ, set to the inspirational music of singer/songwriter Matthew Baute.

20. červen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Svědectví
Other languages: Čeština, Hrvatski
Interview Brendon Comiskey

Již roky Mons. Brendon Comiskey, penzionovaný biskup Wexforda v Irsku, přijíždí do Medžugorje jako duchovní vedoucí poutních skupin. Jeho nedávnou pouť jsme využili k rozhovoru pro Radiostanici „Mir“ Medžugorje a pro časopis Glasnik mira.

25. červen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Marija Ivan March 2009

Apparition of Queen of Peace to Medjugorje visionaries Ivan and Marija at Milano (Palasharp sporting arena), 29. march 2009

25. červen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! Radujte se se mnou, obracejte se v radosti a děkujte Bohu za dar mé přítomnosti mezi vámi. Modlete se, aby ve vašich srdcích Bůh byl v centru vašeho života a svým životem svědčte, dítka, aby každé stvoření pocítilo Boží lásku. Buďte mýma vztaženýma rukama pro každé stvoření, aby se přiblížilo Bohu lásky. Já vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. červenec 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Já vás volám, protože vás potřebuji. Potřebuji srdce ochotná k nesmírné lásce. Srdce nezatížená prázdnotou. Srdce, která jsou ochotná milovat, jako miloval můj Syn, která jsou ochotná se obětovat, jako se můj Syn obětoval. Potřebuji vás, abyste šli se mnou, odpusťte sobě, odpusťte druhým a darujte se mému Synu. Klanějte se i za ty, kteří Ho nepoznali, kteří Ho nemilují. Proto vás potřebuji, proto vás volám. Děkuji vám.
3. červenec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages / Autor: Jerry Morin
Lady Medjugorje
11. červenec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Virgin Mary Messages
18. červenec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Song lyrics included, Wide screen / Autor: Angelina
Only Imagine

From the "Songs of the Faithful" CD/DVD combo. "I Can Only Imagine" was filmed at the Vatican when Angelina was 15. It was an amazing experience and we felt very blessed to be there. Everyone involved was extremely helpful and a blessing to us. Hope you enjoy!

25. červenec 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Ať je pro vás tento čas časem modlitby. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
25. červenec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paranormal phenomena / Autor: Paranormal TV
Photo Proof Miracles

"Holy Sacrament" filmed appearing on young girl's tongue and pictures of the Virgin Mary at Zeitun, Egypt, could be proof of divine miracles.

1. srpen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Paddy Kelly, Music with pictures, Song lyrics included, Wide screen
Paddy Kelly Pray

By your last song, you want to tell tell the world - „People, pray.“ Is it so?

Paddy Kelly (John Paul Mary): I have written the song „Pray, pray, pray“ after my visit to Medjugorje, inspired by Medjugorje. I think, ...

2. srpen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Přicházím, protože vám mateřskou láskou ukazuji na cestu, kterou máte jít, abyste byly co nejpodobnější mému Synu, a tím samotným, abyste byly co nejpodobnější mému Synu a tím samotným Bohu bližší a milejší. Neodmítejte moji lásku, neodříkávejte se spásy a věčného života kvůli pomíjejícnosti a prázdnotě tohoto života. Mezi vámi jsem, abych vás vedla a jako matka napomínala. Pojďte se mnou.
8. srpen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Festival Mladifest
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano, Polski
Medjugorje Mladifest Festival 2009

Dvacáté mezinárodní modlitební setkání mladých-Mladifest, které začalo v Medžugorji 1. srpna 2009, mší svatou, kterou vedl provinciál Hercegovinské františkánské provincie, dr. fra Ivan Sesar, skončilo 6. srpna, ve svátek Proměnění Páně, mší svatou na Križevaci v 5 hodin ráno, při které koncelebrovalo 80 kněží, předsedal jí dr. fra Miljenko Šteko, vikář františkánské provincie. Dosud nejvíce navštívený, jubilejní, dvacátý Mladifest, který vedl fra Danko Perutina, proběhlo v nejlepším pořádku a v radostném ovzduší, charakterizován modlitbou, klaněním Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní, přednáškami a písněmi účastníků z 69 zemí, ze všech pěti kontinentů.

8. srpen 2009 /  Sekce: Picture & Photo Galleries - Kategorie: Medjugorje Photos - Pictures Gallery, Youth Festival 'Mladifest', Medjugorje
Descript

Photos from the Medjugorje Festival during 1. - 6. August, 2009.

8. srpen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages / Autor: Faenr001
Heaven Earth
18. srpen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana August 2009

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. August 2009

22. srpen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen / Autor: Angelina
Prayer St Francis Angelina

This video was filmed in the hometown of the great St. Francis in Assisi, Italy. It was an honor for me to be able to film at such a holy place where St. Francis walked and preached the Gospel to the poor people of this land.

25. srpen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! Dnes vás znovu vyzývám k obrácení. Dítka, nejste dostatečně svatí a nevyzařujete svatost druhým, proto modlete se, modlete se, modlete se a pracujte na osobním obrácení, abyste tak byli druhým znamením Boží lásky. Já jsem s vámi a vedu vás k věčnosti po které má žíznit každé srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
29. srpen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Medjugorje Pilgrimages
Medjugorje Veneration
2. září 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Dnes vás mateřským srdcem vyzývám, abyste se naučily odpouštět, úplně a bezpodmínečně. Trpíte nespravedlnosti, zrady a pronásledování, ale tím jste Bohu bližší a milejší. Děti moje, modlete se o dar lásky. Jenom láska všechno odpouští, jako můj Syn odpouští. Jeho následujte. Já jsem mezi vámi a modlím se, abyste až přijdete před svého Otce mohli říci: „Tady jsem Otče, Tvého Syna jsem následoval, lásku jsem měl a srdcem jsem odpouštěl, protože jsem v Tvůj soud věřil a v Tebe doufal. Děkuji vám!
4. září 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Festival Mladifest
Sanctus Mladifest 2009
12. září 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality / Autor: Steve
Marys Story

Pics from an old TV series called Jesus of Nazareth and a song by Mark Lisney called 'A Mother's Love'.

13. září 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana September 2009

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. September 2009

19. září 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Adore My Son
25. září 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Dr. Johannes Gampert
Drahé děti, s radostí usilovně pracujte na svém obrácení. Obětujte všechny své radosti i žalosti mému Neposkvrněnému srdci, abych vás mohla všechny vést ke svému předrahému Synu, abyste v jeho srdci nalezli radost. S vámi jsem, abych vás poučovala a vedla k věčnosti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
26. září 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures
Virgin Madonna
2. říjen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! Když se na vás dívám, srdce se mi svírá bolestí. Kam jste se to vydaly, děti moje! Což jste tolik zapadly do hříchu, že se neumíte zastavit? Hříchem se omlouváte a podle něj žijete. Klekněte pod kříž a podívejte se na mého Syna. On přemohl hřích a zemřel, abyste vy, děti moje, žily. Dopusťte, abych vám pomohla, abyste nezemřely, ale žijte s mým Synem navždy. Děkuji.
2. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Festival Mladifest
Medjugorje Youthfest 2009

A brief clip of the DVD of the 2009 Youthfest pilgrimage in Medjugorje.

8. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana October 2009

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. October 2009

10. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages
Sweet Queen Peace
17. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Messages / Autor: Totus Tuus Production
Mirjana September 2009 Message

Video and music accompanying the message of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. September 2009

18. říjen 2009 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
Questionnaire Priests Vocation

Vážený,
při setkání s poutníky jsme se dozvěděli, že jste v Medžugorji prožil výraznou duchovní proměnu. Ale nemáme dost písemných svědectví o konkrétních plodech a tak vás prosíme, abyste vyplnil tento dotazník. Informace z něj získané budeme používat výhradně pro potřeby Informačního centra Mir Medjugorje. Předem vám děkujeme.

Účel a cíl tohoto dotazníku je vytvoření seznamu kněží, kteří získali kněžské povolání prostřednictvím Medžugorje. Proto bychom vás požádali, abyste vyplnil následující údaje. (STEJNĚ TAK PROSÍME I VŠECHNY ŘEHOLNÍ SESTRY, KTERÉ SVÉ POVOLÁNÍ ZÍSKALY V MEDŽUGORJI?)

24. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Blessed Mary Mother Church Christ
25. říjen 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Prof. Dr. Adalbert Rebic
Drahé děti! I dnes vám přináším svoje požehnání a všem vám žehnám a vyzývám vás, abyste rostly na této cestě, kterou Bůh skrze mne začal pro vaši spásu. Modlete se, postěte se a radostně svědčte o své víře, dítka, a ať je vaše srdce stále naplněno modlitbou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
31. říjen 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
All Saints Day

All Saints' Day (officially the Solemnity of All Saints and also called All Hallows or Hallowmas), often shortened to All Saints, is a solemnity celebrated on 1 November in Western Christianity, and on the first Sunday after Pentecost in Eastern Christianity in honor of all the saints, known and unknown.

2. listopad 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Drahé děti! I dnes jsem mezi vámi, abych vám ukázala cestu, která vám pomůže, abyste poznaly lásku Boží, lásku Boha, který dovolil, abyste ho nazývaly a cítily Otcem. Od vás žádám, abyste se upřímně podívaly do svého srdce a uvidíte nakolik vy ho máte rádi. Není On milován až poslední? Obklopeni majetkem, kolikrát jste ho zradili, zapřeli, zapomněli. Děti moje, nenechte se klamat pozemskými statky. Myslete na duši, protože ta je důležitější než tělo, očistěte ji. Vzývejte Otce, On vás čeká, vraťte se k němu. Já jsem s vámi, protože mne On ve své milosti posílá. Děkuji vám.
6. listopad 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana November 2009

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. November 2009

7. listopad 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality, Wide screen
Year For Priests

Pope Benedict XVI has declared a “Year for Priests” beginning with the Solemnity of the Sacred Heart of Jesus on June 19, 2009. The year will conclude in Rome with an international gathering of priests with the Holy Father from June 9-11, 2010.

14. listopad 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje News
Vatican Officially Comment Apparitions Medjugorje

Cardinal Vinko Puljic of Sarajevo recently said that the Vatican will officially comment on the supposed apparitions of the Virgin in Medjugorje.

21. listopad 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Gospa2000
Gospa Majka Moja Song Johannes Mikl

Dr. Johannes Mikl, doctor, cardiologist from Austria, author of the song “Gospa, majka moja” that is very often sung in Medjugorje parish church, was recently in Medjugorje.

25. listopad 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! V tomto milostiplném čase vás všechny vyzývám, abyste obnovily modlitbu ve svých rodinách. Připravte se s radostí na Ježíšův příchod. Dítka, ať vaše srdce budou čistá a vlídná, aby tak láska a teplo tekly skrze vás do každého srdce, které je daleko od jeho lásky. Dítka, buďte moje vztažené ruce, ruce lásky pro všechny, kteří se ztratili, kteří nemají více víru a naději. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
28. listopad 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Medjugorje Pilgrimages, Wide screen / Autor: Gospa2000
Ave Maria One

Images of Gospa with music track by the Medjugorje Queen of Peace Choir.

2. prosinec 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Dnes, jako jindy 2. v měsíci, prožila vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo zjevení Panny Marie. Tentokrát to bylo pro nepřízeň počasí v jejím rodinném domě obklopeném věřícími. Poutníci s jejím svolením naplnili i chodby domu. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! V tomto čase příprav a radostného očekávání, vám chci já, jako Matka, ukázat na to, co je nejdůležitější, na vaši duši. Může se v ní zrodit můj Syn? Je láskou očištěna od lži, pýchy nenávisti a zloby? Miluje vaše duše nadevšechno Boha jako Otce a bratra člověka v Kristu? Já vám ukazuji na cestu, která pozvedne vaši duši k úplnému sjednocení s mým Synem. Přeji si, aby se můj Syn ve vás zrodil. Jaká to radost pro mne, Matku! Děkuji vám…
5. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Testimonies, Medjugorje Pilgrimages
Surrender Healing Medjugorje Colleen Willard Story

Colleen was diagnosed with an inoperable brain tumor and multiple health problems, wheelchair bound and in constant, severe pain. As her health deteriorated, her surrender to the Will of God while embracing the cross brought her on a spiritual journey to make a pilgrimage to Medjugorje... but not for a healing...only a simple desire to give as many "gifts of prayers" for all her family, loved ones and friends.

8. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions, Wide screen / Autor: Vittorio, Bologna
Apparition Mirjana December 2009

An apparition of Our Lady of Medjugorje for Mirjana, 2. December 2009

12. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Jerry Morin
Medjugorje Way

To Jesus through his mother, Mary

20. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Song lyrics included
You Center

A beautiful song with pictures from Medjugorje and spiritual depictions.

24. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures
Silent Night Angie Aparo
24. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures, Wide screen
Merry Christmas and Happy New Year 2010!

See this beautiful video Christmas card and have a Blessed Christmas.

25. prosinec 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství
Drahé děti! V tomto radostném dni vás všechny přináším před svého Syna Krále míru, aby vám On dal svůj mír a své požehnání. Dítka, o ten mír a požehnání se dělte v lásce s druhými. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2009 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Jakov
Drahé děti! Po celý tento čas ve kterém mi Bůh zvláštním způsobem dovoluje, abych byla s vámi, vás chci vodit cestou, která vede k Ježíšovi a vaší spáse. Dětičky moje, jenom v Bohu můžete najít spasení, a proto zvláště v tento milostiplný den, s malým Ježíšem v náručí vás volám, dovolte Ježíšovi, aby se zrodil ve vašich srdcích. Jenom s Ježíšem v srdci se můžete vydat cestou spasení a věčného života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
31. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions
Jakov during an apparition

An annual apparition of Our Lady of Medjugorje for Jakov, 25. December 2009

31. prosinec 2009 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Song lyrics included, Music with pictures, Wide screen, Medjugorje Pilgrimages
Prodigal Son

A beautiful song with pictures from Medjugorje.

21. únor 2009 , Aktualizováno 11. duben 2010 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Spirituality
Chaplet of Divine Mercy

The Chaplet of Divine Mercy in Chant is a version that is prayed at Medjugorje. Father spent time in the Croatian Custody in 1986 and served in Medjugorje as confessor and pilgrim assistant from 1987-2000.

Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat.

`